زهکشی زیر زمینی

 

ژئوتکستایل جایگزین فیلتر های خاکی متداول برای زهکشی تقریباً تمام ساختارها از سیستم های کنترل آب زیرزمینی فرش جاده ها ،زیر ساخت های ساختمان سدها و دیوارها می باشند.

ژئوتکستایل های نبافته سبک وزن تا وزن متوسط مناسب کاربرد فیلتر زهکش بوده و اجازه می دهند که آب زیر زمینی از هسته های زهکشی بگذرند و در عین حال از بسته شدن و گیر کردن سیستم زهکشی با خاک مجاور جلوگیری می کند .

لوله های زهکش ابنیه فنی برای خروج آب از پشت دیواره سازه های هیدرولیکی یا کاهش فشار نیروی زیر فشار کف حوضچه های آرامش پیش بینی و اجرا می گردد . این نوع لوله ها معمولا از جنس پی وی سی (PVC) به صورت مشبک نصب می گردد. لازم است با اجرای فیلتر با دانه بندی مناسب از گرفتگی لوله های مذکور جلوگیری به عمل آید.