ژئوسل

ژئوسل ها مصالحی هستند که در پایدارسازی شیب ها برای کاهش پیامدهای زیست محیطی و کاهش لغزش زمین کاربرد دارد.
ژئوسل ها ساختاری زنبوری شکل داشته و ضخامتی بین 75 تا 150 میلی متر دارند این محصول توسط تزریق مداوم پلی اتیلن و بدونه جوشکاری ساخته می شوند . این ساختار مثل یک آکاردئون باز شده و به همین جهت حداقل فضا را در حمل و نقل و نگهداری اشغال می کند(قطر هر سلول 100 تا 300 میلی متر).
ژئوسل ها در هنگام نصب تا آخرین حد خود کشیده شده و با خاک پر می شوند. در این حالت کشش ناپذیر ،انعطاف پذیر و سخت شده و باعث تسبیت مواد سست در هر سلول می گردد و از حرکت آنها در شیب های تند جلوگیری می کند.همچنین در مقابل نیروهای کششی شدید ناشی از جریان های هیدرولیکی ، مقاومت خواهد کرد.
ژئوسل ها مصالحی هستند که در پایدارسازی شیب ها برای کاهش پیامدهای زیست محیطی و کاهش لغزش زمین کاربرد دارد. زمانی که از سازه های نگهدارنده مرسوم یا جنس بتن و فولاد برای پایداری شیب ها یا کاهش لغزش زمین استفاده می گردد، این سازه ها معمولاً منظره زیبایی نداشته و با محیط زیست سازگار نیستند. لیکن وقتی این شبکه های لانه زنبوری پلی اتیلنی که به همراه خاک گیاه کاری شده جایگزین آنها می گردند، سازگاری بیشتری با محیط زیست دارند. این فرآیند با نام محافظت بیوتکنیکی شیب نیز شناخته شده است. سیستم های معمول بیوتکنیکی عبارتند از ژئونت های متصل شده با مهارهای خاکی که خاک بذرپاشی شده را در محل نگه می دارند و یا ژئوسل های حاوی خاکهای بذرپاشی شده که در اشکال مختلف اجرا می گردند.
 
 
کاربرد ژئوسل ها:
بعنوان یک عامل تحکیم بستر در کانال ها و مسیل ها.
بعنوان یک عامل تقویت کننده در زمین های سست باتلاقی.
بعنوان یک عامل کنترل فرسایش در شیب های تا زاویه 45 درجه.
بعنوان یک عامل مسلح کننده در دیواره های شیب دار کنار جاده ها با امکان ایجاد فضاهای سبز در سلول های ژئوسل.