ژئومت

ژئومت های سه بعدی تنها با هدف محافظت و کاشت گیاه روی شیب هایی که در معرض فرسایش سطحی قرار دارند

ژئومت های سه بعدی تنها با هدف محافظت و کاشت گیاه روی شیب هایی که در معرض فرسایش سطحی قرار دارند وطراحی می شوند . این لایه ها ضخامتی خدود 20 میلی متر داشته و از سر هم کردن و در هم بافتن چندین لایه پلی پروپیلن و ژئوگرید های دو سویه تزریقی , تولید شده اند .

این دست ژئومت ها از دو لایه ژئوگرید که در زیر و روی یک لایه مرکزی منفرد قرار گرفته اند  , تشکیل شده و این لایه مرکزی به شکل مکانیکی خم و تا شده , تا تامین کننده ضخامت و شکل سه بعدی به ژئومت باشد . دو لایه ژئوگرید در طرفین باعث به وجود آمدن نیروی کششی بالائی می شوند و کشش طولی را به حداقل می رساند . ژئومت های چند لایه محصول های ژئوسنتتیک پلی پروپیلینی هستند که از روی هم گذاردن چندین ژئوگرید تزریقی دو سویه با مقاومت بالا تولید می شوند .