ژئونت

 

این مصالح دارای ساختارهای سه بعدی بوده که از روی هم قراردادن و به هم تنیدنلایه های موازی به وجود می آیند .ژئونت ها در برابر مواد شیمیایی و زیستی و اشعه فرابنفش و مقاوم بوده و در انواع مختلفی ساخته می شوند .انواع توری شکل آن (مستطیل و لوزی شکل)با ضخامت 3 ال 13 میلیمتر و جرم 450 تا 2500 گرم بر متر مربع ، قابل دسترس می باشد. بعضی از ژئونت ها از سه لایه تشکیل شده اند ،یک لایه در راستای طولی و دو لایه در خلاف جهت یکدیگر ،خم و مایل شده اند تا حداکثر مقاومت (در برابر فرورفتن ژئوتکستایل یا ژئوممبران موجود در سطح بالایی)در خود فراهم کنند که بیشترین کاربرد این نوع ژئونت در کارهای زهکشی است .