ژئوتکستایل چیست؟

ژئوتکستایل ها صفحات نفوذ پذیری هستند که از الیاف پلی پروپلین و یا پلی استر و به دو صورت کلی بافته شده و نبافته تولید می گردد

از عمده وظایف مهم ژئوتکستایل در صنعت ساختمان و مهندسی عمران می توان به موارد زیر اشاره

نمود :

زهکشی(Drainage)      محافظت(Protection)    کنترل و فرسایش(Erosion contorol)     جداسازی(sepration)         فیلتراسیون(Filteration )        مقاوم سازی(Reinforcement)

 

ژئوتکستایل  به خاطرایفای نقش هایی متنوع دارای زمینه های کاربردی فراوانی می باشد که در زیر

چند کاربرد عمده آن آماده است :

 • نقش جداسازی در جاده
 • روکش جاده
 • زیر سازی جاده
 • زیر سازی خط آهن
 • سد سازی
 • کنترل فرسایش
 • دیواره های محافظ
 • زهکشی زیر زمینی ، پشت دیوار حائل ،ستون ها و سطوح عمودی
 • کنترل و نگه داری ضایعات
 • سیستم جمع آوری مایعات و گازها
 • حفاظت ژئوممبران
 • ثبات و تحکیم خطوط آهن
 • سیستم های محافظت و زهکشی زیر چمن مصنوعی
 • لاینینگ و ایزولاسیون تونل ها
 • استحصال زمین های باتلاقی
 • مقاوم سازی زمین در برابر زلزله
 • فیلتر در کانال های آبیاری
 • فیلتر در سد های خاکی
 • مقاوم سازی
 • حفاظت سواحل رودخانه و دریا ها
 • مخازن فاضلاب و لند فیل ها در ایزلاسیون تونلها
 • مخازن ذخیره آب و مواد شیمیائی
 • تحکیم بستر خاکریزها و شیبهای مصنوعی
 • احداث باند فرودگاه