باکس ژئوبگ

باکس ژئوبگ روشی برای جلوگیری از فرسایش و مستحکم سازی سواحل و حاشیه کوهستان

باکس ژئوبگ روشی کاملا کاربردی جهت جلوگیری از فرسایش سواحل و رودخانه ها و همچنین مستحکم سازی حاشیه جاده ها و فیلتراسیون ریز دانه ها به کار می رود

از دیگر کاربردهای این محصول می توان به استفاده در جنگ ها جهت ساخت سنگر - خاکریز و ساختمانهای عملیاتی نام برد.

گابیون ژئوتکستایل ها با کاربردهای متفاوت متشکل از مشهای فلزی یه همراه ژئوبگهای ساخته شده از ژئوتکستایل نقش بسیار مهمی در کنترل سیلاب ها و کنترل مسیر رودخانها ایجاد می کند .

از مزیت های مهم این محصول سرعت اجرا در محل می باشد.

به علت وجود ژئوتکستایل در این محصول از فرساایش خاک جلوگیری می شود.

از خواص مهم و کلیدی این محصول می توان به ورود آب به داخل ژئوتکستایل و خروج آن بدونه شن و خاک اشاره نمود.