حفاظت ژئوممبرین

ژئوتکستایل ها به طور موثر به عنوان بالشتک محافظتی از لایه های کنترل ضایعات در مقابل سوراخ شدگی و صدمات دیگر حفاظت می کنند.

ژئوتکستایل ها به طور موثر به عنوان بالشتک محافظتی از لایه های کنترل ضایعات در مقابل سوراخ شدگی و صدمات دیگر حفاظت می کنند. بدون لایه های محافظ ،لبه های تیز مواد زیرین و مواد زائد موجب آسیب دیدگی ممبرین شده و نهایتاً از کیفیت و کارایی لایه ها می کاهد .لایه های نبافته سنگین وزن با وزن حدود 200تا 500 گرمی ژئوممبرین ها را محافظت می کند .