روش نصب ژئوتکستایل

ژئوتکستایل ها بسته به نوع کاربرد روش های نصب متفاوتی دارند

از جمله کاربرد های مهم ژئوتکستایل می توان به محافظت از ژئوممبران اشاره نمود در این کاربرد زمانی که در استخر های کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد ژئوتکستایل ها با اورلب های 10 سانتی متری روی هم قرار می گیرند که بهتر است لبه ها توسط اطوی صنعتی به یکدیگر فیکس شوند .

در مواردی چون تونل ها روش نصب متفاوت می باشد به این صورت که زمانی که ژئوتکستایل به دورا دور تونل پهن می شود توسط میخ و چاشنی و محافظ های به دیواره تونل نصب می گردد. در دیواره های تونل عموماً به همین روش با اورلب 10 تا 20 سانتی متر کفایت می کنند و از اطوی صنعتی استفاده نمی کنند ولی پیش نهاد می شود برای اینکه ژئوتکستایل در مراحل مختلف کارهای عمرانی جابجا نگردد لبها به یگدیگر جوش داده شوند.