لحاف بتنی

این کالا شامل دو لایه ژئوتکستایل بافته شده با مقاومت کششی بالامی باشد

این کالا شامل دو لایه ژئوتکستایل بافته شده با مقاومت کششی بالا می باشد که با دوخت محکم به هم ساختار یک قالب بالشی را تشکیل داده و در نهایت با بتن نفوذ پذیری دارای مقاومت بالایی در برابر نشست نا متقارن می باشد . از ویژگی های دیگر سامانه نصب در زیر آب و در سرعت جریان بالا در رودخانه می باشد.

انتخاب نوع محصول لحاف بتنی بر اساس نیازمندی های هر پروژه و تجزیه دینامیکی و سازه ای آن استوار است . لایه های ژئوتکستایل در کارخانه تولید شده و در ابعاد مشخص به هم دوخته می شود.در محل اجراء این رول ها توسط ماشین دوخت ویژه یا زیپ های تعبیه شده در کارحانه قبل از بتن ریزی به یک واحد تبدیل می شود.

لحاف بتنی به راحتی قابل حمل با کارگر یا وسایل حمل سبک می باشد.محل دهانه پمپاژ بتن یا در ابتدای لحاف تعبیه می گردد و یا با علامتی که در کارخانه زده می شود ، داخل پروژه پاره و آماده پمپاژ می گردد.سرعت اجرای لحاف بتنی بستگی به نحوه تجهیز کارگاه بتن ریزی و آماده بودن بستر دارد. در صورت هماهنگی کارکنان تا بیش از 350 متر مربع در روز را می توان با این روش پوشش داد.

مقاومت کششی بالای مصالح ژئوتکستایل بافته شده باعث ایجاد یک سامانه دائمی و بدون نیاز به نگهداری دوره ای می گردد . به دلیل امکان تغییر ابعاد رول ها می توان از آن در ساخت حوضچه ها و پوشش کنار ها با پیچ و خم زیاد استفاده کرد . همچنین این پوشش در برابر نور خورشید مقاوم بوده و با آب واکنش ایجاد نمی نماید.