مزایای استفاده از ژئوتکستایل

ژئوتکستایل ها در پروژه های مختلف نقش های مختلفی ایفا می کند که از مزایای آن به موارد ذیل می توان اشاره نمود.

 

  • افزایش عمر سازه
  • سهولت نصب و کاهش حجم کار
  • سرعت اجرای پروژه
  • مقاوم به عوامل شیمیایی و مکانیکی محیط
  • کاهش قابل توجه هزینه نسبت به روش سنتی
  • طول عمر بالا
  • ترکیب مویرگی ژئوتکستایل جهت زهکشی
  • فیلتر عالی
  • جدا سازی لایه های مختلف خاک