نقش فیلتراسیون

 

کاربرد ژئوتکستایل به عنوان فیلتر به دلیل برتری از نظر اجراء بهینه بودن از نظر اقتصادی و داشتن خصوصیات مناسب و کاربری آسان این مواد با کاربرد موفقیت آمیزشان در بسیاری از پروژه های زهکشی و ژئوتکنیکی جای فیلتر های دانه بندی شده را گرفته اند بنابراین مواد ژئوتکستایل باید رفتارو کارکردی مشابه فیلتر های دانه بندی داشته باشند.

ژئوتکستایل می بایست نقش فیلتراسیون پایدار داشته باشد در حالی که جدا سازی بین دو لایه را نیز فراهم کند . یعنی ژئوتکستایل اجازه عبور آب را از زمین دهد اما ذرات خاک از آن عبور نکند . این بدان معنا نیست که سایز سوراخ ژئوتکستایل باید کوچکتر از سایز ذرات خاک باشد . ژئوتکستایلها به صورت کاملا طبیعی نسبت به فیلتر خاک و عبور آب نقش خود را ایفا می کنند .

ژئوتکستایل باید به عنوان یک فیلتر دارای عمر مفید و ظرفیت کافی آب گذری باشد.علی الخصوص در بسیاری از وضعیت های ویژه و بحرانی ،به کار بردن ژئوتکستایل با دقتی که در انتخاب آن باید بشودبهترین انتخاب است و هزینه ژئوتکستایل عموماً در مقایسه با سایر مواد سیستم زهکشی کمتر است.