ژئومگر

استفاده از ژئوتکستایل در فنداسیون ساختمانها

در این کاربرد ژئوتکستایل جایگزین بتن مگر و همچنین پلاستیک و یا دیواره های جدا کننده خاک از بتن دارای کارائی بالائی است . از محاسن استفاده از ژئوتکستایل در این روش می توان به موارد زیر اشاره نمود.

1 - سرعت نصب و اجرای این محصول در مقایسه با بتن مگر و دیوار های جدا کننده .

2 - قیمت مناسب ژئوتکستایل نسبت به بتن و آجر واجرای آن که نیاز به تخصص خاصی نیز ندارد.

3 - مسلح نمودن بتن توسط ژئوتکستایل

4 - جدا کننده مناسب خاک از بتن

5 - رساندن رطوبت لازم برای بتن حتی به سطوح زیرین فنداسیون .