مقالات
 

مزایای استفاده از ژئوتکستایل

ژئوتکستایل ها در پروژه های مختلف نقش های مختلفی ایفا می کند که از مزایای آن به موارد ذیل می توان اشاره نمود.
 
 

استفاده از ژئوتکستایل در سد های خاکی

در انواع کاربردی در ساخت و ساز سد خاک ریزی و توانبخشی استفاده می شود. گرچه سیاست متفاوت است، اکثر تمرین کنندگان در ایالات متحده استفاده از ژئوتکستایل را به نقاطی که دسترسی آسان به آنها برای تعمیر و تعویض (دفن کم عمق) وجود دارد
 
 

روش نصب ژئوتکستایل در روکش آسفالت

سطح آسفالتی که قرار است ژئوتکستایل روی آن نصب شود
 

کالایی درج نشده است